≡ TROOP-LONDON.CZ

LifeStyle zavazadla z Londýna


Váš košík je zatím prázdný...
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

www.troop-london.cz je internetovým obchodem provozovaným firmou:
Zdeněk Sviták, Luhačovice 763 26, ČR
IČO: 724 07 964 - Firma je plátce DPH

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro e-shop www.troop-london.cz . A jsou závazné při uskutečňování prodeje veškerého nabízeného zboží na těchto stránkách internetového obchodu, kde je zboží nabízeno kupujícímu, tedy zákazníkovi výše uvedeným prodávajícím, tedy dodavatelem.
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Zdeněk Sviták, Pozlovice 93E, 76326 Luhačovice, IČ: 72407964 (dále jen „prodávající“) a kupujícího (dále jen „kupující“), který je zákazníkem výše uvedeného internetového obchodu.
Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující, který je spotřebitelem, je ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Není-li výslovně uvedeno jinak, vztahuje se to, co je v těchto obchodních podmínkách sjednáno pro kupujícího, rovněž na kupujícího, který je spotřebitelem. Není-li výslovně uvedeno jinak, vztahuje se to, co je v těchto obchodních podmínkách sjednáno pro spotřebitele, pouze na kupujícího, který je spotřebitelem.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že práva vyhrazená v těchto obchodních podmínkách pouze pro spotřebitele, zejména práva z vadného plnění podle čl. 9 těchto obchodních podmínek a právo spotřebitele odstoupit od smlouvy podle čl. 10 těchto obchodních podmínek se neuplatní pro osoby, které kupní smlouvu neuzavírají v pozici spotřebitele.
Kupní smlouva, jakož i další vztahy prodávajícího a kupujícího, se řídí právním řádem České republiky.
Kupující se před uzavřením objednávky zavazuje seznámit s kompletními obchodními podmínkami a to před tím, než závazně uzavře kupní smlouvu a to vyplněním a dokončením objednávky na kufry, zavazadla, tašky a jiné nabízené zboží z kompletní nabídky na tomto internetovém obchodě www.kufry-zavazadla.eu. Po objednání se tak má za to, že se kupující s kompletními obchodními podmínkami obeznámil a bez výhrad s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou tedy nedílnou součástí kupní smlouvy.

1 - OBJEDNÁNÍ NABÍZENÉHO ZBOŽÍ TROOP LONDON
Závaznou smlouvu lze uzavřít kupujícím několika způsoby, a to vyplněním nákupního košíku tohoto internetového obchodu www.troop-london.cz, zasláním emailu nebo ústně pomocí telefonické objednávky.
Všechny výše uvedené způsoby jsou možné, a pro obě smluvní strany, tedy jak pro spotřebitele tak také pro prodávajícího, závazné.
Vybrané zboží spotřebitelem se tak stává předmětem koupě, které si spotřebitel prostřednictvím elektronického obchodu objednal. Odeslání objednávky je pro prodávajícího závazné. Spotřebitel se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní (dále jen „objednávka“). Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.
Odeslání objednávky je návrhem na uzavření kupní smlouvy učiněným kupujícím. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty, kterou kupující vyplnil v objednávkovém formuláři. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká tímto doručením přijetí objednávky (akceptací).
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před odesláním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Kupující má možnost si tyto obchodní podmínky v příslušném znění uložit a tisknout.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy nebo odstoupit od smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo došlo k chybě ve skladovém hospodářství. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu již zaplacená částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Prodávající je oprávněn, nikoli však povinen, v závislosti na charakteru objednávky (zejména větší množství zboží, vyšší kupní cena, vyšší náklady na dodání zboží apod.) před přijetím nabídky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. Nepotvrdí-li v tomto kupující objednávku, má prodávající právo ustoupit od dalšího jednání o uzavření kupní smlouvy, přičemž takové jednání nelze považovat za nepoctivé jednání ve smyslu § 1729 odst. 1 občanského zákoníku.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby splnění sjednaných závazků.

2 - DODACÍ LHŮTA
Nabízené a vystavené produkty na stránkách www.troop-london.cz jsou zpravidla dostupné, dle stavu uvedeného u daného artiklu. Expedice objednávek je zpravidla do 48 hodin v pracovní dny u zboží, kde je uvedeno Skladem. U artiklů s dostupností Na cestě se lhůta odeslání prodlužuje minimálně na dobu 14 dní.
Pokud bude nutné tuto dobu prodloužit, nebo dojde k dlouhodobému vyskladnění zásob a objednávku není možné nebo z jiných důvodu nelze objednávku odeslat, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován o zdržení pří vyřizovaní jeho objednávky.
Součástí objednané zboží je samozřejmě daňově uznatelný doklad o koupi - faktura a český návod k obsluze.
Zboží je kupujícímu prodávajícím odesláno na doručovací adresu, kterou uvedl v objednávce, nebo do emailu, případně ji telefonicky sdělil.

3 - EXPEDICE - využíváme zásilkovou službu České pošty, s.p.

Forma odeslání: Balík do ruky , expresní služba s garancí  České pošty:
doručení do druhého pracovního dne po expedici, tedy předání balíku na poštu
adresáta informuje o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání
první pokus o doruční přímo na doručovací adresu uvedou na balíku
při nezastižení - písemné upozornění o uložení balíku na poště po dobu 7mi dnů
možnost sledování zásilky na oficiálních stránkách České pošty

                              Firemní nebo soukromý balík PPL garance dopravcem:
doručení přímo na doručovací adresu do druhého pracovního dne po expedici
adresáta informuje o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání
možnost sledování zásilky na oficiálních stránkách PPL
Za nedodržení doručení vzniklé ze strany přepravní služby, firma provozující e-shop neručí.

Ceny poštovné , uvedené vč. DPH 21%
Zásilkovna - Výdejní místo - 59,- Kč ZDARMA při objednávce nad 999,-Kč
     Zásilkovna - Doručení na adresu - 99,- Kč ZDARMA při objednávce nad 1500,-Kč
Balík do Ruky - České pošty - 80,- Kč ZDARMA při objednávce nad 999,-Kč
► Balík standard - PPL - 140,- Kč ZDARMA při objednávce nad 4000,-Kč

Na Slovensko a jiných zemí objednávky v současné době ODESÍLÁME pouze prostřednictvím ZÁSILKOVNY
► Zásilkovna - Výdejní místo - 89,- Kč ZDARMA při objednávce nad 2000,-Kč

4 - ZPŮSOB PLATBY za zboží a služby služby
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platebního systému a bezhotovostní platby platební kartou je kupní cena splatná bez zbytečného odkladu po odeslání objednávky, přičemž prodávající není povinen odeslat zboží před obdržením platby.
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Možnosti úhrady vybraného zboží, které je až do úplného zaplacení  majetkem prodávajího.

Dobírka - platba při přebírání zboží - 50,-Kč vč. DPH 21%
- poplatek za úhradu zboží při jeho převzetí
- lze hradit dobírku i platební kartou u řidiče
Bankovním převodem - platba před odesláním zboží - 0,-Kč
ComGate platební brána (online kartou) - platba před odesláním zboží - 0,-Kč
tyto dvě služby nejsou prodávajícím zpoplatněny
kupující uhradí celkovou cenu za vybrané zboží na účet dodavatele číslo účtu a variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby je součástí internetové objednávky

5 - CENY ZA NABÍZENÝ SORTIMENT
Veškerý sortiment internetového obchodu www.troop-london.cz je ocenněn aktuálními cenami včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní. Ty jsou při objednávce závazné jak pro prodávajícího, tak i pro spotřebitele.
Prodávají si vyhrazuje si právo na změnu cen a to v průběhu celého dne bez předchozího upozornění.

6 - PRODEJNÍ DOBA
Internetový obchod troop-london.cz přijímá objednávky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Tým zkušených pracovníků je Vám k dispozici od 8:00 do 16:00 hodin a to každý pracovní den.
Veškerá prezentace zboží umístěná na internetovém obchodě troop-london.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je uváděna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

7 - PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Při přebírání balíčku je kupujícímu doporučeno zásilku pečlivě prohlédnout. V případě zjištění, že při přepravě došlo k mechanickému poškození obalu, který má zboží chránit, je kupujícímu doporučeno za přítomnosti doručovatele zásilky zkontrolovat stav zboží. Pokud bylo zjištěno poškození, vyhotoví o této skutečnosti záznam o poškození zásilky a nechá si tuto skutečnost zástupcem dopravce potvrdit (sepsat reklamační protokol). Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit, zásilku nepřevzít a to v případě větších poškození.

V případě, ale že kupující nebo jiná pověřená osoba zboží neprohlédne v době přechodu odpovědnosti za poškození zboží, nemůže kupující uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce u přepravce. Podepsáním listu o převzetí balíku kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.
  
Kupujícímu je dále doporučeno neprodleně po převzetí zboží zjistit, zda je zásilka kompletní - obsahuje veškeré příslušenství, zda nechybí nebo není chybně, případně nedostatečně vyplněný doklad o koupi (faktura), případně záruční list - tedy doklady potřebné k vyřízení případné pozdější reklamace. Pokud není zásilka kompletní, týž den o této skutečnosti informuje prodávajícího formou emailu, nebo telefonicky, aby provedl nápravu.

Pokud bude kupující chtít vystavit opis faktury 14 dní a více od převzetí zásilky, jedná se o pořízení duplikátu, s vyúčtování smluvního poplatku ve výši 250,-Kč bez DPH.

8 - ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je živnostník Zdeněk Sviták, Pozlovice 93E, 76326 Luhačovice, IČ: 72407964 (dále jen: „Správce").
   Kontaktní údaje Správce jsou:
   Korespondenční adresa: Zdeněk Sviták, Branka 937, 76326 Luhačovice
   Email: obchod@troop-london.cz
   Telefon: +420 732642337
2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, včetně elektronického souboru "cookie".
3. Pokud jste se přihlásil k odběru našeho newsletteru, Správce pak zpracovává Vaši emailovou adresu a časový záznam, kdy k souhlasu se zasíláním komerčních nabídek vztahujících se ke zboží nabízenému v eshopu www.snowboard-zezula.cz došlo.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- oprávněný zájem Správce spočívající v komunikacim s potenciálním zákazníkem/návštěvníkem stránky po vyplnění kontaktního formuláře,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
- statistické a analytické zpracování návštěvnosti.
3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby.
2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do zemí mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
3. Vedle již uvedených osobních údajů se výše uvedený souhlas kupujícího vztahuje rovněž na data vzniklá při procházení stránek webového rozhraní generovaná pomocí analytického nástroje Google Analytics s rozšířením kódu o ukládání remarketingových dat. Tato remarketingová data ukládáme po dobu 365 dní. Pro remarketing kromě GDN sítě používáme i službu Adroll. Pomocí těchto online nástrojů nesbíráme vaše osobní data, jako je jméno, adresa, e-mail, ani telefon. Záznam pro cílení remarketingových reklam můžete odstranit po vymazání souborů cookie ve vašem prohlížeči. Pro vyloučení z Adrollu můžete navštívit tuto stránku: www.networkadvertising.org/choices/.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje , že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě , zejména zabezpečení fyzických dokumentů, technické zabezpečení datových úložišť, šifrování, antivirové programy, zálohy a další.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře . Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

9 - PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Není-li kupující spotřebitelem, níže uvedená ustanovení těchto obchodních podmínek k právům z vadného plnění se nepoužijí.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se pro určení záruční doby ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost (§ 2113 a násl.). Předchozí dvě věty neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání, a to vždy spolu s dokladem o kupní smlouvě (prodejka nebo faktura). Práva z vadného plnění může kupující uplatnit rovněž tak, že reklamované zboží spolu s popisem vady a dokladem o kupní smlouvě zašle prodávajícímu poštou na adresu REKLAMACE TROOP LONDON, Branka 937, 76326 Luhačovice. Vydá-li prodávající potvrzení odpovídající § 2166 občanského zákoníku, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré součásti zboží (např. v případě reklamace obuvi je kupující povinen předat prodávajícímu celý pár, pouze jedna bota nepostačuje) nebo podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění částí zboží nebo podkladů od kupujícího bez zbytečného odkladu. Lhůta pozastavena do okamžiku dodání vyžádaných věcí a podkladů kupujícím.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou mokré, znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamaci. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a je umístěn na internetové stránce: www.DOPLNI T.

Má-li kupující právo na výměnu nebo vrácení zboží, postupuje dle instrukcí na internetové stránce: www.DOPLNI T.

10 - PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY
Nejedná-li se o případy, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit (zejména § 1837 občanského zákoníku), má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Pro zaslání vzoru pro Odstoupení od smlouvy pište na náš email: obchod@troop-london.cz
Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou ve webovém rozhraní.

V případě odstoupení od kupní smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i tehdy, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží ve smyslu § 1833 občanského zákoníku. Pokud není možné, aby spotřebitel vydal vše, co na základě kupní smlouvy získal (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí prodávajícímu poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn započíst svůj nárok na tuto peněžitou náhradu na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Má-li kupující právo na vrácení kupní ceny, má prodávající právo na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

11 - REKLAMACE
Reklamace se řídí reklamačním řádem, který vyplývá ze znění Zákona o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, platný k 1.6.2005)

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamační řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem - v tomto případě zveřejněním na www stránkách.

V případě, že spotřebitl objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby 24 měsíců  od nákupu poruchu nebo závadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale chybou výroby nebo použitých materiálů tedy vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

» Uplatnění reklamace:
Reklamaci může spotřebitel uplatnit zasláním zboží prodávajícímu, nebo jej přímo zaslat do autorizovaného servisního střediska, jehož adresa je uvedena na záručním listu. Doba vyřízení reklamace se tak zkrátí.
Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nedostatku.

» Podmínky pro úspěšnou reklamaci:
- reklamované zboží doručte nejpozději do 24 měsíců ode dne zakoupení
- prokázat, že byla reklamovaná věc zakoupená u prodejce - tedy předložit i kopii záručního listu, faktury nebo jiného dokladu
- přiložit průvodní dopis, kde uvede:
  - udání důvodu reklamace (popis projevu závady v průvodním dopise)
  - email, nebo jiný kontakt, kam Vám budou zaslány informace o průběhu reklamace
  - svou zpáteční adresu

» Vyřízení reklamace:
Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího emailem či telefonicky o způsobu vyřízení reklamace.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Reklamace včetně odstranění vady zaslaná spotřebitelem, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy se prodejce může s obsahem reklamace seznámit, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu hradí prodávající. Podle občanského zákoníku má spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

» Rozpor s kupní smlouvou
Nedodržení jakosti zboží při převzetí, které se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.
V případě, že zboží při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď opravou, nebo jeho výměnou zboží. Není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní smlouvou věděl a proto na něj byla například poskytnutá sleva.

» Odstranitelné vady
Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží, a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.
Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Spotřebitel může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednala o vadu neodstranitelnou.

» Neodstranitelné vady
Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněně požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit.
V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.


12 - MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
Pokud by nastala situace, že se s kupujícím jenž je spotřebitel nepodaří spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


13 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ internetového obchodu www.troop-london.cz
Učiněním závazné objednávky přijímá kupující bez výhrad veškerá ustanovení výše uvedených obchodních podmínek a to ve znění platném ke dni učiněné objednávky, jakož i celkovou cenu za zboží objednaného a to včetně expedičních nákladů. Přijatou objednávku na internetovém obchodě troop-london.cz je kupující k objednanému neodvolatelně vázán. V případě nevyzvednutí zásilek je provozovatel oprávněn vymáhat reálné náklady vzniklé na přepravu, i když zboží nebylo převzato.

Prodávající je oprávněn doplňovat či měnit obchodní podmínky v souvislosti se změnami platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu obchodovaného zboží, které je prodávajícím nabízeno zákazníkům. Neúčinnost jednotlivých ustanovení smluvních obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako příští.

Fotografie produktů mají pouze doprovodný, informativní charakter , který dokresluje popis daného zboží, v žádném případě se nedá považovat fotografie za směrodatnou - tedy výrobek se od fotografie může svým barevným provedením lišit.

Údaje uvedené na těchto webových stránkách, kde je provozován internetový obchod troop-london.cz se nesmějí bez souhlasu držitele autorských práv, tedy majitele, kopírovat a dále používat. Veškeré případy jsou řešeny soudní cestou.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti do 25.05.2018 a nahrazují předchozí Obchodní podmínky

Konktakt

Tel.: +420/ 732 642 337
Email:
Web: TROOP LONDON
© TROOP LONDON
Zásady používání cookies

Zpravodaj

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.

Odeslat

© 2024 TROOP LONDON, Zásady používání cookies | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Zobrazení: Klasické / Mobilní

MENU
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím